CHỨNG NHẬN VÀ GIAO THỨC HÀNH ĐỘNG VÀ PHÒNG NGỪA COVID-19 CHUNG CỦA CÀRNIQUES DE JUIA S.A.


GIẤY CHỨNG NHẬN CHÍNH THỨC

[pdf-embedder url=”http://friselva.es/wp-content/uploads/2022/06/CERTIFICATE_CJUIA-_EN.pdf” title=”OFFICIAL CERTIFICATE”]

 

GIAO THỨC HÀNH ĐỘNG KHẨN CẤP COVID-19

[pdf-embedder url=”http://friselva.es/wp-content/uploads/2022/06/protocol-p1502-rev-5-cjuia-castella.pdf” title=”COVID-19 EMERGENCY ACTION PROTOCOL”]