Lịch sử của chúng tôi

Năm 1950, Miquel Ramió Serra bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một thương gia chăn nuôi. Vài năm sau, ông có cơ hội xây dựng một nhà máy cắt ở thị trấn Sant Jordi Desvalls và con trai ông, Miquel Ramió Costa, gia nhập công ty. Với bước này, ông Ramió Serra đã thiết lập nền tảng của những gì sau này sẽ là FRISELVA.

Hoạt động tiếp tục gia tăng và nhà máy cắt phải chuyển đến Riudellots de la Selva, nơi có thể thêm một lò mổ vào nhà máy cắt. Kết quả của sự tích hợp này và các cơ sở mới của nó, công ty mà chúng ta biết đến ngày nay với cái tên FRISELVA đã ra đời.

Trong những thập kỷ gần đây, chúng tôi đã phát triển về số lượng cũng như cơ sở vật chất. Trong khi duy trì truyền thống gia đình, chúng tôi làm việc để cung cấp chất lượng và dịch vụ tốt nhất có thể cho khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi hỗ trợ cải tiến liên tục và tập trung nỗ lực vào tích hợp toàn diện theo chiều dọc, phù hợp với chiến lược "Farm to Fork" của Châu Âu. Những nỗ lực và cam kết của toàn bộ đội ngũ của công ty đã cho phép FRISELVA đạt được vị thế đáng kể trong ngành chăn nuôi lợn.